Cysylltu â ni

Gobeithiwn y byddwch yn gweld bod y wefan hon yn ddefnyddiol a’i bod wedi’ch ysgogi chi i ddod i ymweld â ni.

Gallwch ddod o hyd i lawer o atebion i gwestiynau cyffredin ar ein tudalen rheolau’r parc. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu sylwadau mae croeso i chi gysylltu â ni.

Os oes angen i chi adrodd am ddigwyddiad, defnyddiwch y ffurflen adrodd am ddigwyddiad.

Cysylltu â ni ar-lein

  Ysgrifennu atom ni

  Canolfan Ymwelwyr Parc Bute,
  Parc Bute,
  Heol y Gogledd,
  Caerdydd,
  CF10 3DX.

  Cyfryngau cymdeithasol

  I gael y diweddaraf ar ein newyddion a digwyddiadau, hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter neu ymunwch â’r Restr Bostio drwy roi eich cyfeiriad e-bost i parcbute@caerdydd.gov.uk

  Adrodd am ddigwyddiad

  Os hoffech adrodd am ddigwyddiad yn y parc, gwnewch hynny drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.

  Mae adrodd am ddigwyddiadau’n ddefnyddiol gan ei fod yn caniatáu tîm rheoli’r parc i gael wybodaeth reoli bwysig a, lle bo’n bosibl, cymryd camau priodol.

  Rhaid llenwi pob ffurflen ddigwyddiad gan dystion uniongyrchol.

   Adrodd am ddigwyddiad

   Defnyddiwch y ffurflen hon i adrodd am ddigwyddiad:

   • Sefyllfa oedd bron yn ddamwain

   • Damweiniau ar y safle

   • Achosion difrifol o dorri rheolau ymddygiad y safle e.e. gyrru gwael

   Sylwer, mae’n bosibl y bydd angen nodi damweiniau ynghylch anafiadau personol ar ffurflen wahanol, sydd ar gael o Ganolfan Addysg Parc Bute (CIS). Ceisiwch gyngor Rheolwr y Parc


   Eich manylion


   Manylion y ddamwain

   Ble, beth, pwy ac ati. Byddwch mor fanwl â phenodol â phosibl.

   Dylech nodi unrhyw ddisgrifiad fydd yn gwneud y bobl/cerbydau ynghlwm yn hawdd i’w hadnabod e.e. rhifau cofrestru cerbyd, math, model a lliw.

   Os oedd amodau safle neu dywydd lleol yn berthnasol, nodwch y rheiny hefyd.

   Am archebion a gwybodaeth bellach am y Caeau Chwaraeon Blackweir, e-bost parciau@caerdydd.gov.uk